Bezoek Luxemburgse minister aan het baggerschip Sanderus van Jan De Nul

Jan De Nul heeft schip met ultralage emissies

Bedrijfsfotografie voor Jan De Nul

Fotec verzorgde de bedrijfsfotografie van de Luxemburgse delegatie tijdens de rondleiding op de 'Sanderus' een sleephopperzuiger met ultra lage emissie. De kapitein van de Sanderus gaf een rondleiding aan de Luxemburgse delegatie die o.a. bestond uit minister Fayot en mr Biwer.

Jan De Nul heeft een schip met ultralage emissies

De Sanderus is Jan De Nul’s vierde baggerschip met ultralage uitstoot dat het afgelopen jaar in de vaart werd genomen. Het schip werd gebouwd in Singapore en verliet er begin januari de scheepswerf na succesvolle testen op zee. Nog drie andere schepen met gelijkaardige technologie en ultralage uitstoot zijn in aanbouw. De Sanderus zal de komende twee jaar in opdracht van de Vlaamse overheid de vaardiepte in de maritieme toegangswegen tot in de Vlaamse havens onderhouden.

Met zijn Ultra Low Emission vessels (ULEv’s) zet Jan De Nul Group vol in op een betere luchtkwaliteit. Deze schepen hebben een katalysator die stikstofoxiden onschadelijk maakt en een roetfilter die de fijnste deeltjes tegenhoudt. Verschillende polluenten hebben ook een impact op het klimaat, de nabehandeling levert dus ook een voordeel op naar reductie van broeikasgassen.

“In een scenario van business as usual zou luchtvervuiling verantwoordelijk zijn voor wereldwijd 8,8 miljoen doden per jaar. Dat is twee keer zoveel als wat men tot nog toe aannam. Ook de scheepvaart is daar een deel voor verantwoordelijk. En ook al telt de baggersector vandaag voor 0,1% van de totale uitstoot van de wereldwijde scheepvaart, we voelen ons zeer nauw betrokken bij deze problematiek en beschouwen het als een van onze kerntaken om hieraan te werken”, zegt Mieke Fordeyn, directeur Internationale Divisie van Jan De Nul Group.

Jan De Nul Group verricht met de emissiebehandeling naar eigen zeggen baanbrekend werk in de scheepvaart. De nieuwste generatie van Jan De Nul’s schepen is uitgerust met het uiterst geavanceerde tweetraps uitlaatgasfiltersysteem en is hiermee koploper binnen de scheepvaartindustrie. Fotec verzorgde voor Jan De Nul de bedrijfsfotografie.

Brandstof

Jan De Nul Group investeert niet alleen in de luchtkwaliteit, maar stelt ook ambitieuze broeikasgasreductiedoelstellingen om zijn klimaatvoetafdruk aan te pakken. Wereldwijd moet de energievoorziening ingrijpend veranderen om tegemoet te komen aan internationale klimaatafspraken. Bedrijven moeten overstappen naar koolstofneutrale energiesystemen: hernieuwbare energie, verschillende flexibele grondstoffen, verdeelde primaire energiebronnen en andere oplossingen. Voor zijn maritieme vloot zet Jan De Nul Group in op 100% hernieuwbare brandstof, een duurzame vervanger van fossiele brandstof gemaakt van afvalstromen. Een eerste sleephopperzuiger vaart sinds eind 2019 in Zeebrugge op 100% biofuel. Jan De Nul Group bekijkt deze omschakeling nu ook voor andere baggerschepen.

“Zo’n hernieuwbare brandstof heeft als voordeel dat motoren niet aangepast moeten worden en dus onmiddellijk inzetbaar is. Omdat het bio-afvalstromen als grondstof gebruikt, is het ook nog eens bevorderlijk voor de circulaire economie. Onderzoek naar brandstoffen van de toekomst is nuttig, maar het mag niet verhinderen dat we vandaag al duurzame oplossingen aanwenden in de energietransitie binnen de scheepvaart", besluit Michel Deruyck, hoofd Energieafdeling bij Jan De Nul Group.

Meer nieuws

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×